வேலன்:-புகைப்படங்களை தனிதனியாகவோ மொத்தமாகவோ வேண்டிய அளவிற்கு மாற்றிட-pixresizer

புகைப்படங்களை வேண்டிய அளவிற்கும் வேண்டிய பார்மெட்டுக்கும்கொண்டுவர இந்த மென்பொருள் பயன்படுகின்றது. இதன் மூலம் தனிப்புகைபப்டத்தினையோ மொத்தப்புகைபப்டங்களையோ மாற்றலாம் இதன் இணையதளம் சென்று இதனை பதிவிறக்கம் செய்திட இங்கு கிளிக் செய்யவும். இதனை இன்ஸ்டால் செய்ததும உங்களுக்க கீழ்கண்ட விண்டோ ஓப்பன் ஆகும்.
இதில் உங்களுக்கு தேவையான புகைப்படத்தின் அளவினை தேர்வு செய்திட அதற்கு எதிரில் உள்ள ரேடியோ பட்டனை தேர்வு செய்திடவும்.
அதுபோல உங்களுக்கு தேவையான பார்மெட்டினை தேர்வு செய்திடவும். இறுதியாக Save Picture என்கின்ற டேபினை கிளிக்செய்திடவும. சில நிமிடங்கள் காத்திருப்பிற்கு பின்னர் உங்கள் புகைப்படம் தரம் குறையாமல் வேண்டிய பார்மெட்டுக்கு மாறியுள்ளதினை காணலாம். இதுபோல நிறைய புகைப்படங்களை ஓரே சமயத்தில் மாற்றிட இதில் உள்ள work with multiple file என்கின்ற டேபினை கிளிக் செய்திடவும். 
வரும் விண்டோவில் உங்களிடம் உள்ள அனைத்து புகைப்படங்கள் அடங்கிய போல்டரையும் அது சேமிக்க விரும்பும இடத்தினையும் தேர்வு செய்திடவும்.புகைப்படங்களை அளவு மாற்றிட இதில் ஸ்லைடர் கொடுத்துள்ளார்கள் ஸ்லைடரை மாற்றுவதன் மூலம் நாம் நேரடியாக புகைபபடங்கள்அளவு மாறுவதனை காணலாம்.
புகைப்படங்கள் நீள அகலத்தில் மாற்றுவதையோ ஒரே அளவாக மாறறுவதையோ நாமே முடிவு செய்திடலாம். இறுதியாக இதில் உள்ள Save Picture என்பதனை கிளிக் செய்திடவும.
பணி முடிந்ததும் உங்களுக்கு மேல்கண்ட விண்டோ ஓப்பன் ஆகும்.நிங்கள் சேமிதத இடத்தில் சென்று பார்த்தால் உங்களுக்கான புகைபபடங்கள் அளவு குறைந்து நீங்கள் விரும்பிய பார்மெட்டில் இருப்பதனை காணலாம். பயன்படுத்திப்பாருங்கள். கருத்துக்களை கூறுங்கள்.
வாழ்கவளமுடன்
வேலன்.
பி.டி.எப்.கோப்பாக நீங்கள் பதிவிறக்க இங்கு கிளிக் செய்யுங்கள்
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...