வேலன்- புதுமையான 2011-ஆங்கில புத்தாண்டு தின வாழ்த்து

அன்புள்ளம் கொண்ட அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்ததுக்கள்.

வாழ்க வளமுடன்.
வேலன்.

கீழே கட்டத்தில் உள்ளதை காப்பி செய்து நோட்பேடில்
பேஸ்ட் செய்யுங்கள்.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666996666699669966999999996699666669966666669966666699669999999966996666996666666666666696666666666666666666666
666996666699669966999999996699666669966666666996666996669999999966996666996666666666666999666666666666666666666
666996666699669966996666666699666669966666666699669966669966669966996666996666666666669969966666666666666666666
666996696699669966999999996699999999966666666669999666669966669966996666996666666666699666996666666666666666666
666996999699669966999999996699999999966666666666996666669966669966996666996666666666999999999666666666666666666
666999969999669966666666996699666669966666666666996666669966669966996666996666666669999999999966666666666666666
666999666999669966999999996699666669966666666666996666669999999966996666996666666699666666666996666666666666666
666996666699669966999999996699666669966666666666996666669999999966999999996666666996666666666699666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
669966666996666666669666666666999999996699999999669966666699666666669966666996699999999669966666996666666666666
669966666996666666699966666666999999996699999999666996666996666666669996666996699999999669966666996666666666666
669966666996666666996996666666996666996699666699666699669966666666669999666996699666666669966666996666666666666
669999999996666669966699666666999999996699999999666669999666666666669969966996699999999669966966996666666666666
669999999996666699999999966666999999996699999999666666996666666666669966996996699999999669969996996666666666666
669966666996666999999999996666999666666699666666666666996666666666669966699996699666666669999699996666666666666
669966666996669966666666699666996666666699666666666666996666666666669966669996699999999669996669996666666666666
669966666996699666666666669966996666666699666666666666996666666666669966666996699999999669966666996666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66699666666996699999999666666666966666666699999999666666669999999669999999966699966666666699966666666666இனிய
6666996666996669999999966666666999666666669999999966666666999999996996666996666996666666666996666666666ஆங்கில
666669966996666996666666666666996996666666996666996666666666666699699966699666699666666666699666புத்தாண்டு தின
66666699996666699999999666666996669966666699999999666666666666699669969669966669966666666669966666வாழ்த்துக்கள்
6666666996666669999999966666999999999666669999999966666666666699666996696996666996666666666996666666666WISH YOU 
66666669966666699666666666699999999999666699699666666666666699666669966699966669966666666669966HAPPY NEW YEAR
6666666996666669999999966699666666666996669966996666666666999999996996666996666996666666666996வாழ்கவளமுடன்
6666666996666669999999966996666666666699669966669966666666999999996999999996669999666666669999666666666வேலன்
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
நோட்போடில் காப்பி செய்துவிட்டீர்களா....இப்போது
Ctrl+H அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு கீழ்கண்ட விண்டோ
ஓப்பன் ஆகும்.
அதில் Find What என்பதில் 6 என்கின்ற எண்ணையும்
கீழே உள்ள Replace with என்பதில் _ (அன்டர் ஸ்கோர்)
என்பதையும் தட்டச்சு செய்து இப்போது Replace All
என்பதை கிளிக் செய்யுங்கள். கீழே உள்ள படத்தை
பாருங்கள்.
அவ்வளவுதாங்க. சில நொடிகள் காத்திருங்கள். வித்தியாச
மான ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்தினை பாருங்கள்.

வாழ்க வளமுடன்,
வேலன்.

பி.டி.எப்.கோப்பாக நீங்கள் பதிவிறக்க இங்கு கிளிக் செய்யுங்கள்

21 comments:

கலாநேசன் said...

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ..

மாணவன் said...

புதுமையான ஆங்கில புத்தாண்டுக்கு நன்றி சார்,

உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் ...
எதிர்வரும் புதுவருடம் தங்களுக்கு சிறப்பானதாக அமைய அன்பான வாழ்த்துக்கள்.

வலைஞன் said...

Fantastic!
WISHING YOU A HAPPY NEW YEAR,டியர் வேலன்

ஸ்ரீராம். said...

அருமை. Replace all போட்டதும் அவை மாறும் வேகம் அழகு. நல்ல அனுபவம்.

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

சேலம் தேவா said...

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்..!! :-)

unmaivrumbi said...

வேலன்சார் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும்

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் !

unmaivrumbi.
Mumbai.

dharumaidasan said...

தங்களுக்கும்,தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் எங்கள் இனிய நல புதுஆண்டு வாழ்த்துக்கள்

எஸ்.கே said...

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்! இவ்வருடம் தங்களுக்கு பல இனிய நிகழ்வுகளை அளிக்கட்டும்!

முஹம்மது நியாஜ் said...

புத்தாண்டு வாழ்த்திலும் புதுமை
அதுதான் வேலனின் தனி தன்மை
புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்
அன்புடன்
முஹம்மது நியாஜ்

பி.நந்தகுமார் said...

வருடங்கள் மறைந்தாலும் உங்கள் இணையத்தின் மனம் வருடும் சரித்திரங்கள் தொடரட்டும். புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களுடன் காங்கேயம் பி.நந்தகுமார்

வேலன். said...

கலாநேசன் கூறியது...
இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்//


மாணவன் கூறியது...
புதுமையான ஆங்கில புத்தாண்டுக்கு நன்றி சார்,

உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும் இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் ...
எதிர்வரும் புதுவருடம் தங்களுக்கு சிறப்பானதாக அமைய அன்பான வாழ்த்துக்கள்.
//
வலைஞன் கூறியது...
Fantastic!
WISHING YOU A HAPPY NEW YEAR,டியர் வேலன்

//

ஸ்ரீராம். கூறியது...
அருமை. Replace all போட்டதும் அவை மாறும் வேகம் அழகு. நல்ல அனுபவம்.

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்.

//

சேலம் தேவா கூறியது...
புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்..!! :-)

//

unmaivrumbi கூறியது...
வேலன்சார் உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்திற்கும்

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் !

unmaivrumbi.
Mumbai.//

dharumaidasan கூறியது...
தங்களுக்கும்,தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் எங்கள் இனிய நல புதுஆண்டு வாழ்த்துக்கள்

//
எஸ்.கே கூறியது...
இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்! இவ்வருடம் தங்களுக்கு பல இனிய நிகழ்வுகளை அளிக்கட்டும்!

//
முஹம்மது நியாஜ் கூறியது...
புத்தாண்டு வாழ்த்திலும் புதுமை
அதுதான் வேலனின் தனி தன்மை
புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்
அன்புடன்
முஹம்மது நியாஜ்

//

பி.நந்தகுமார் கூறியது...
வருடங்கள் மறைந்தாலும் உங்கள் இணையத்தின் மனம் வருடும் சரித்திரங்கள் தொடரட்டும். புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களுடன் காங்கேயம் பி.நந்தகுமார்

//

புதிய வருடத்திற்கு வந்து வாழ்த்திய அனைத்து அன்பு உள்ளங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி...

வாழ்க வளமுடன்.
வேலன்.

vaan mohi said...

நன்றி இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்

மாதேவி said...

உங்களுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும்

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.

சே.குமார் said...

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்! இவ்வருடம் தங்களுக்கு பல இனிய நிகழ்வுகளை அளிக்கட்டும்!

ராஜவம்சம் said...

தமிழின் முன்னணி வலைப்பதிவுகளின் பட்டியலில் உங்கள் பெயரும் வாழ்த்துக்கள்.

வேலன். said...

vaan mohi கூறியது...
நன்றி இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்
//

நன்றி நண்பரே.்..

வாழ்க வளமுடன்.
வேலனஃ

வேலன். said...

மாதேவி கூறியது...
உங்களுக்கும் குடும்பத்தினருக்கும்

இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.
//

நன்றி சகோதரி...
வாழ்க வளமுடன்.
வேலன்.

வேலன். said...

சே.குமார் கூறியது...
இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்! இவ்வருடம் தங்களுக்கு பல இனிய நிகழ்வுகளை அளிக்கட்டும்!
ஃஃ

நன்றி குமார் சார்...
வாழ்க வளமுடன்.
வேலன்.

வேலன். said...

ராஜவம்சம் கூறியது...
தமிழின் முன்னணி வலைப்பதிவுகளின் பட்டியலில் உங்கள் பெயரும் வாழ்த்துக்கள்.
ஃஃ

நன்றி ராஜவம்சம் சார்...
வாழ்த்துக்கு நன்றி.
வாழ்க வளமுடன்.
வேலன்.

தங்கம்பழனி said...

புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் கொஞ்சம் பிஸி.. இருந்தாலும் புத்தாண்டு வாழ்த்து சொல்வது என் கடமை.. எனவே புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்.. (லேட்.. ஆனா லேட்டஸ்ட்..!)

Anonymous said...

vaan mohi கூறியது... நன்றி இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் // நன்றி நண்பரே.்.. வாழ்க வளமுடன். வேலனஃ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...