வேலன்:-இனிய புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள்-2012.


அன்புள்ளம் கொண்ட அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் எனது இனிய ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்ததுக்கள்.

வாழ்க வளமுடன்.
வேலன்.
கீழே கட்டத்தில் உள்ளதை காப்பி செய்து நோட்பேடில்
பேஸ்ட் செய்யுங்கள்.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666996666699669966999999996699666669966666669966666699669999999966996666996666666666666696666666666666666666666
666996666699669966999999996699666669966666666996666996669999999966996666996666666666666999666666666666666666666
666996666699669966996666666699666669966666666699669966669966669966996666996666666666669969966666666666666666666
666996696699669966999999996699999999966666666669999666669966669966996666996666666666699666996666666666666666666
666996999699669966999999996699999999966666666666996666669966669966996666996666666666999999999666666666666666666
666999969999669966666666996699666669966666666666996666669966669966996666996666666669999999999966666666666666666
666999666999669966999999996699666669966666666666996666669999999966996666996666666699666666666996666666666666666
666996666699669966999999996699666669966666666666996666669999999966999999996666666996666666666699666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
669966666996666666669666666666999999996699999999669966666699666666669966666996699999999669966666996666666666666
669966666996666666699966666666999999996699999999666996666996666666669996666996699999999669966666996666666666666
669966666996666666996996666666996666996699666699666699669966666666669999666996699666666669966666996666666666666
669999999996666669966699666666999999996699999999666669999666666666669969966996699999999669966966996666666666666
669999999996666699999999966666999999996699999999666666996666666666669966996996699999999669969996996666666666666
669966666996666999999999996666999666666699666666666666996666666666669966699996699666666669999699996666666666666
669966666996669966666666699666996666666699666666666666996666666666669966669996699999999669996669996666666666666
669966666996699666666666669966996666666699666666666666996666666666669966666996699999999669966666996666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
66699666666996699999999666666666966666666699999999666666669999999669999999966699966669999999966666666666இனிய
6666996666996669999999966666666999666666669999999966666666999999996996666996666996666999999966666666666ஆங்கில
666669966996666996666666666666996996666666996666996666666666666699699966699666699666666666996666புத்தாண்டு தின
66666699996666699999999666666996669966666699999999666666666666699669969669966669966666666996666666வாழ்த்துக்கள்
666666699666666999999996666699999999966666999999996666666666669966699669699666699666666699666666666666WISH YOU
66666669966666699666666666699999999999666699699666666666666699666669966699966669966666996666666HAPPY NEW YEAR
666666699666666999999996669966666666699666996699666666666699999999699666699666699666999999996வாழ்கவளமுடன்
66666669966666699999999669966666666666996699666699666666669999999969999999966699996699999999666666666வேலன்
66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

நோட்போடில் காப்பி செய்துவிட்டீர்களா....இப்போது
Ctrl+H அழுத்துங்கள் உங்களுக்கு கீழ்கண்ட விண்டோ
ஓப்பன் ஆகும்.
அதில் Find What என்பதில் 6 என்கின்ற எண்ணையும்
கீழே உள்ள Replace with என்பதில் _ (அன்டர் ஸ்கோர்)
என்பதையும் தட்டச்சு செய்து இப்போது Replace All
என்பதை கிளிக் செய்யுங்கள். கீழே உள்ள படத்தை
பாருங்கள்.
அவ்வளவுதாங்க. சில நொடிகள் காத்திருங்கள். வித்தியாச
மான ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்தினை பாருங்கள்.

வாழ்க வளமுடன்,
வேலன்.

பி.டி.எப்.கோப்பாக நீங்கள் பதிவிறக்க இங்கு கிளிக் செய்யுங்கள்

13 comments:

கக்கு - மாணிக்கம் said...

அடங்க்கொப்ரானா................ தமிழ் வருஷ பிறப்பன்று வரவேண்டியதெல்லாம் கூட இப்போ இங்கிலீபீசு நியு இயறுக்கும் வந்தாச்சா....
வெத்தல பாக்கு ,பூவு, பழம், கண்ணாடி.......................என்ன மாப்ஸ் இதெல்லாம்.?

என்ன கடை வெக்கிற ஐடியாவா??

கணேஷ் said...

உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தனருக்கும் என் இதயம் நிறைந்த புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!

M.R said...

தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நண்பரே

Thomas Ruban said...

அனைவருக்கும் வாழ்வினில் துன்பங்கள் அகன்று நம்பிக்கை ஊட்டும் மிகச் சிறந்த ஆண்டாக 2012 இருக்க வாழ்த்துகிறேன்
இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள் சார்.

ABUBAKKAR K M said...

very ,very good effort. please keep it up. i wish all our team-readers a HAPPY NEW YEAR 2012.

Geetha Anjali said...

புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!

வேலன். said...

கக்கு - மாணிக்கம் said...
அடங்க்கொப்ரானா................ தமிழ் வருஷ பிறப்பன்று வரவேண்டியதெல்லாம் கூட இப்போ இங்கிலீபீசு நியு இயறுக்கும் வந்தாச்சா....
வெத்தல பாக்கு ,பூவு, பழம், கண்ணாடி.......................என்ன மாப்ஸ் இதெல்லாம்.?

என்ன கடை வெக்கிற ஐடியாவா??ஃஃ

அட வாங்க மாம்ஸ்..சேர்ந்து வைத்துவிடலாம்..
வாழ்க வளமுடன்
வேலன்.

வேலன். said...

கணேஷ் said...
உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தனருக்கும் என் இதயம் நிறைந்த புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!ஃஃ

நன்றி கணேஷ் சார்...
வாழ்க வளமுடன்
வேலன்.

வேலன். said...

M.R said...
தங்களுக்கும் தங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் நண்பரேஃஃ

நன்றி ரமேஷ் சார்...
வாழ்க வளமுடன்.
வேலன்.

வேலன். said...

Thomas Ruban said...
அனைவருக்கும் வாழ்வினில் துன்பங்கள் அகன்று நம்பிக்கை ஊட்டும் மிகச் சிறந்த ஆண்டாக 2012 இருக்க வாழ்த்துகிறேன்
இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள் சார்.ஃஃ

நன்றி தாமஸ் ரூபன்சார்...
வாழ்க வளமுடன்
வேலன.

வேலன். said...

ABUBAKKAR K M said...
very ,very good effort. please keep it up. i wish all our team-readers a HAPPY NEW YEAR 2012.ஃஃ

நன்றி அபுபக்கர் சார்..
வாழ்க வளமுடன்
வேலன்..

வேலன். said...

Geetha Anjali said...
புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்!ஃஃ

நன்றி சகோதரி...
வாழ்க வளமுடன்
வேலன்.

A JANARTHANAM said...

அன்புள்ள சகோதரர் வேலன் அவர்களுக்கு எனது புத்தாண்டு, பொங்கல், திருவள்ளுவர் பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தங்கள் படைப்புக்கள் யாவும் ஒவ்வொருவரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய ஒன்றாகும். சிறப்பான உங்களது பணி தொடர எனது அன்பான வாழ்த்துக்களைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அன்புடன் அ.ஜனார்தனம். புதுக்கோட்டை.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...